ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเปิดรับฟังการถ่ายทอดเสียงตามสายผ่านหอกระจายข่าวทางความถี่ FM 92 MHz ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น.
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเปิดรับฟังการถ่ายทอดเสียงตามสายผ่านหอกระจายข่าว ทางคลื่นความถี่ FM 92 MHz ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน