ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งผลการขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่บ้านชำรุด
  รายละเอียด :

 แจ้งผลการขออนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่บ้านชำรุด ม.3 จำนวน 11 จุด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน