ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปิดประกาสเรื่องขอให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
  รายละเอียด :

 ปิดประกาศเรื่องขอให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ติดต่อขอรับเงิน ให้ผู้มีรายชื่อนำหลักฐานมาติดต่อรับเงินคืน ณ สำนักงานที่่ดินจังหวัดยะลา ตามกำหนดเวลาในประกาศ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน