ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 รายงานการประเมินผลการควบคมภายใน  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  ปนะจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1025 คน