ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการป้องกันโรคโควิด 19 (covid-2019) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 เม.ย. 2563
2 รายงานคำชี้แจงขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 ม.ค. 2563
3 วิธีการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 ธ.ค. 2562
4 การเตรียมตัวสำหรับผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 ธ.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
26 พ.ย. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
26 พ.ย. 2562
7 แผ่นพับความรู้เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
26 พ.ย. 2562
8 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
26 พ.ย. 2562
9 กระบวนการในทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 พ.ย. 2562
10 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28