ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานคำชี้แจงขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 ม.ค. 2563
2 วิธีการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ธ.ค. 2562
3 การเตรียมตัวสำหรับผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 ธ.ค. 2562
4 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 พ.ย. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
26 พ.ย. 2562
6 แผ่นพับความรู้เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
26 พ.ย. 2562
7 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
26 พ.ย. 2562
8 กระบวนการในทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
26 พ.ย. 2562
9 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 ต.ค. 2562
10 ประกาศรายงานแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28