ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 เม.ย. 2565
2 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
19 เม.ย. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 มี.ค. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
38
22 มี.ค. 2565
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
07 มี.ค. 2565
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 มี.ค. 2565
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
67
07 มี.ค. 2565
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
58
07 มี.ค. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 มี.ค. 2565
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
28 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45