คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2 (การไม่เรียกเก็บเอกสารที่ทางทางราชการออกให้จากประชาชน) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 ต.ค. 2562
2 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ก.ค. 2560
3 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
21 ก.ค. 2558
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
27
21 ก.ค. 2558
5 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
25
21 ก.ค. 2558
6 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
21 ก.ค. 2558
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 ก.ค. 2558
8 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
21
21 ก.ค. 2558
9 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
21 ก.ค. 2558
10 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5