ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 เม.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดนัด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 เม.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปะจู - ดูซงโต๊ะแม หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 เม.ย. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตาลอกอบองอ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 เม.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง เสนอราคาโครงการก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอุเป หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 เม.ย. 2563
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 63 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 เม.ย. 2563
7 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
26 มี.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่อง เสนอราคาโครงการก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบองอ หมู่ที่ 6 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 มี.ค. 2563
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 63 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
08 มี.ค. 2563
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 63 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
08 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29