ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเชิญชวนโครงการก่สอร้างถนน คสล. สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
20 ม.ค. 2563
2 ประกาศเชิญชวนประกาศเชิญชวนโครงการก่สอร้างถนน คสล. สายตะโละบือยา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ม.ค. 2563
3 ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจอลอง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ธ.ค. 2562
4 ประกาศเสนอราคาโครงการก่อสร้างถมดินลูกรัง พร้อมรั้วลวดหนาม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 พ.ย. 2562
5 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการถมดินลูกรัง พร้อมรั้วลวดหนาม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 ต.ค. 2562
6 ประกาศเสนอราคาโครงการถมดินพร้อมรั้วลวดหนาม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 ต.ค. 2562
7 ประกาศให้เสนอราคาโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายมัสยิดบองอ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ต.ค. 2562
8 ประกาศรายงานการตรวจรับ - จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
07 ต.ค. 2562
9 ประกาศเสนอราคาโครงการเดินสายท่อประปาการเกษตร หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 ต.ค. 2562
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 62 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27